Voorwaarden/Disclaimer

De aanbiedingen die op deze site staan zijn aanbiedingen van producten van andere bedrijven en particulieren. Het zijn dus niet onze producten. Wij promoten alleen deze producten.
AanbiedingenGids.nl kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de aanbiedingen die op deze site staan. Het kopen is voor eigen risico en de verkoper van het betreffende product is aansprakelijk hiervoor.

Deze site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. AanbiedingenGids.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

AanbiedingenGids.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder tijdstip zonder overleg en/of aankondiging aan te passen. Een recente versie van onze voorwaarden vindt u altijd op deze pagina.

Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. AanbiedingenGids.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. AanbiedingenGids.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

AanbiedingenGids.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AanbiedingenGids.nl.

Privacy
Ons privacybeleid staat vermeld op onze pagina Privacy en cookies